NewParis Skyline Medium czcionka

Licencja: Płatny
Języki: łacina
Kategorie: drukowany, gazet, szeryf
Przykład czcionki NewParis Skyline Medium

Informacje o czcionce

Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o czcionce NewParis Skyline Medium. Poniżej znajduje się tabela dotycząca wersji pliku czcionki, licencji, praw autorskich, projektanta i nazwy dostawcy. Informacje są pobierane z pliku czcionki "TTF".

Nazwa rodziny czcionki NewParis Skyline Medium
Nazwa czcionki NewParisSkyline-Medium
Nazwa stylu Regular
Identyfikator czcionki SwissTypefaces: NewParis Skyline Medium: 2013
Wersja czcionki Version 2.500
Znak towarowy NewParis is a trademark of Swiss Typefaces S?rl.
Projektant Swiss Typefaces
Projektant link http://www.swisstypefaces.com
Link do sprzedawcy (dostawcy) http://www.swisstypefaces.com
Producent Swiss Typefaces
Link do licencji http://www.swisstypefaces.com/licensing/#retail-font-software-licence
Licencja Please refer to the license you accepted when purchasing.
prawa autorskie Copyright (c) 2014 Swiss Typefaces S?rl. All rights reserved. |DCNT
Opis Copyright (c) 2014 Swiss Typefaces S?rl. All rights reserved. |DCNT
  • 25.05.2020
  • 28
  • 0
0

Inne czcionki

Uwagi

Download font
Dziękujemy za głos!