NewParis Headline Medium czcionka

Licencja: Płatny
Języki: łacina
Kategorie: drukowany, gazet, szeryf
Przykład czcionki NewParis Headline Medium

Informacje o czcionce

Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o czcionce NewParis Headline Medium. Poniżej znajduje się tabela dotycząca wersji pliku czcionki, licencji, praw autorskich, projektanta i nazwy dostawcy. Informacje są pobierane z pliku czcionki "TTF".

Nazwa rodziny czcionki NewParis Headline Medium
Nazwa czcionki NewParisHeadline-Medium
Nazwa stylu Regular
Identyfikator czcionki SwissTypefaces: NewParis Headline Medium: 2013
Wersja czcionki 2.003
Znak towarowy NewParis is a trademark of Swiss Typefaces S?rl.
Projektant Swiss Typefaces
Projektant link http://www.swisstypefaces.com
Link do sprzedawcy (dostawcy) http://www.swisstypefaces.com
Producent Swiss Typefaces
Link do licencji http://www.swisstypefaces.com/licensing/#retail-font-software-licence
Licencja Please refer to the license you accepted when purchasing.
prawa autorskie Copyright (c) 2014 Swiss Typefaces S?rl. All rights reserved. |DCNT
Opis Copyright (c) 2014 Swiss Typefaces S?rl. All rights reserved. |DCNT
  • 25.05.2020
  • 28
  • 0
0

Inne czcionki

Przykład czcionki Cinta Płatny
Cinta20 czcionek
Przykład czcionki Hubert Płatny
Hubert1 czcionek
Przykład czcionki Murk Płatny
Murk1 czcionek
Przykład czcionki Amrys Płatny
Amrys16 czcionek

Uwagi

Download font
Dziękujemy za głos!