Playpen Sans ExtraLight czcionka

Licencja: Wolny
Autor: TypeTogether, Veronika Burian, Laura Meseguer, Jose Scaglione
Przykład czcionki Playpen Sans ExtraLight Przykład czcionki Playpen Sans ExtraLight

Informacje o czcionce

Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o czcionce Playpen Sans ExtraLight. Poniżej znajduje się tabela dotycząca wersji pliku czcionki, licencji, praw autorskich, projektanta i nazwy dostawcy. Informacje są pobierane z pliku czcionki "TTF".

Nazwa rodziny czcionki Playpen Sans ExtraLight
Nazwa czcionki Playpen Sans ExtraLight
Nazwa stylu Regular
Identyfikator czcionki 1.001;TT;PlaypenSans-ExtraLight
Wersja czcionki Version 1.001
Projektant Laura Meseguer, Veronika Burian, JosŽ Scaglione
Projektant link www.type-together.com
Link do sprzedawcy (dostawcy) www.type-together.com
Producent TypeTogether
Link do licencji https://scripts.sil.org/OFL
Licencja This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is available with a FAQ at: https://scripts.sil.org/OFL
prawa autorskie Copyright 2023 The Playpen Sans Project Authors (https://github.com/TypeTogether/Playpen-Sans)
Opis First Release
  • 27.10.2023
  • 6
  • 1
0

Inne czcionki

Uwagi

Download font
Dziękujemy za głos!