ITC Legacy Serif Medium czcionka

Licencja: Płatny
Autor: ITC
Języki: łacina
Kategorie: drukowany, gazet, szeryf
Przykład czcionki ITC Legacy Serif Medium

Informacje o czcionce

Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o czcionce ITC Legacy Serif Medium. Poniżej znajduje się tabela dotycząca wersji pliku czcionki, licencji, praw autorskich, projektanta i nazwy dostawcy. Informacje są pobierane z pliku czcionki "TTF".

Nazwa rodziny czcionki ITC Legacy Serif Std Medium
Nazwa czcionki LegacySerifStd-Medium
Nazwa stylu Regular
Identyfikator czcionki 2.031;ADBE;LegacySerifStd-Medium
Wersja czcionki Version 2.031;PS 002.000;hotconv 1.0.50;makeotf.lib2.0.16970
Znak towarowy ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions. Legacy is a trademark of International Typeface Corporation and may be registered in certain jurisdictions.
Projektant Ronald Arnholm
Link do sprzedawcy (dostawcy) http://www.adobe.com/type
Link do licencji http://www.adobe.com/type/legal.html
prawa autorskie © 1993, 2001, 2002 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
  • 10.10.2021
  • 87
  • 2
0

Inne czcionki

Uwagi

Download font
Dziękujemy za głos!