Amalia Light Italic czcionka

Licencja: Płatny
Języki: łacina
Kategorie: drukowany, gazet, szeryf
Przykład czcionki Amalia Light Italic

Informacje o czcionce

Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o czcionce Amalia Light Italic. Poniżej znajduje się tabela dotycząca wersji pliku czcionki, licencji, praw autorskich, projektanta i nazwy dostawcy. Informacje są pobierane z pliku czcionki "TTF".

Nazwa rodziny czcionki Amalia Std Lt
Nazwa czcionki Amalia Std Lt Ita
Nazwa stylu Regular
Identyfikator czcionki Typothequetypefoundry: Amalia Std Lt Ita: 2018
Wersja czcionki Version 1.0; 2018
Znak towarowy Amalia is a trademark of Typotheque.com. All rights reserved.
Projektant Nikola Djurek
Projektant link www.typotheque.com
Link do sprzedawcy (dostawcy) www.typotheque.com
Producent Typotheque type foundry
Link do licencji http://www.typotheque.com/licensing/eula
Licencja The Typotheque Font Software is protected under domestic and international trademark and copyright law.
prawa autorskie Copyright (c) 2016 Typotheque.com All rights reserved.
Opis Amalia is an elegant typeface suitable for composing text of various length - from poetry to novels.
  • 13.01.2022
  • 10
  • 0
0

Inne czcionki

Uwagi

Download font
Dziękujemy za głos!